Προμήθειες από τα Φυτώρια Βασιλάκου

Τα Φυτώρια Βασιλάκος διέθεσαν:

  1. 200.000 φυτά στην εθνική οδό στο πέταλο του Μαλλιακού στη Λαμία.
  2. 200.000 φυτά στην εθνική οδό στο τμήμα Μεγαλόπολη - Καλαμάτα.
  3. Προμηθεύσαμε με φυτά το εργολάβο πρασίνου του έργου Ιόνια οδός.
  4. Διαθέσαμε 50.000 φυτά Τραχεία Πεύκη στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσσου (Ρόδος).
  5. Προμηθέυσαμε 100.000 φυτά κωνοφόρων και πλατυφύλλων τη διεύθυνση αναδασώσεων Αττικής.
  6. Προμηθεύσαμε 15.000 φυτά Kυπαρίσσι Kοινό και Αριζόνας, Μουριά κ.α. τη Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης Αρκαδίας.
  7. Διαθέσαμε 10.000 φυτά μέσω της Καναδικής πρεσβείας στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.