Εγχώρια Ενεργειακά Είδη για μεγάλα υψόμετρα

Για περιοχές που δεν ευδοκιμεί ο ευκάλυπτος λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, διαθέτουμε αυτόχθονα ενεργειακά είδη με ικανή πρεμνοβλαστική ικανότητα όπως Αριά (Querqusilex), Ψευδακακία (robiniapseudacia), λεύκη καβάκι και λεύκη αργυρόφυλλη.