Χρήσιμες πληροφορίες

Όλα τα δενδρύλλια του φυτωρίου μας καλλιεργούνται υπαίθρια και με απόλυτα φυσικές συνθήκες, χωρίς λιπάσματα και φυτοαυξήνες.
• Η προέλευση των σπόρων, η εποχή των σπορών κατά είδος φυτών και οι καλλιεργητικές φροντίδες, γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της Δασικής Γενετικής και Δασοκομικής.
• Τα δενδρύλλια διατίθενται μονοετή και αποξυλωμένα, δηλαδή κατάλληλα για φύτευση και παρέχονται τεχνικές οδηγίες σωστής φύτευσης και καλλιεργητικών φροντίδων, είναι όλα βολόφυτα σε πλαστικούς σάκους διαστάσεων 13Χ23 εκατοστά και βάρους 1.200 γραμμαρίων.
• Γι’ αυτό θεωρείται εξασφαλισμένη η επιτυχία φύτευσης και η κανονική ανάπτυξη των φυτών.
• Για εμπόρους και εργολάβους Πρασίνου, τιμές διαπραγματεύσιμες.